CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth Dynamics in the Biomedical/biotechnology System

D. Cetindamar ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring)
Journal of Small Business Economics Vol. 20 (2003), 4, p. 287-303.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur