CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploration of customer horizons to measure understanding of netchains

C.E. Storer ; E. Holmén ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Supply Chain Management: An International Journal Vol. 8 (2003), 5, p. 455-466.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur