CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framing as a Means to Manage a Supply Network

Elsebeth Holmén ; Håkan Håkansson ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Journal of Customer Behavior Vol. 2 (2003), 3, p. 385-408.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 2785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur