CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Evaluation of Supplier Performance: A Case Study of Volvo Cars and its Module Suppliers

Peter Fredriksson (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Luis Araujo
Journal of Customer Behaviour Vol. 2 (2003), 3, p. 365-384.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur