CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Purchasing and Strategy

Luis Araujo ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ivan Snehota ; Anna-Lisa Tunisini
Journal of Customer Behavior Vol. 2 (2003), 3, p. 291-304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur