CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing activitities in industrial networks - The case of Volvo S80

Fredrik von Corswant ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Peter Fredriksson (Institutionen för industriell marknadsföring)
Managing boundaries in organizations: Multiple perspectives, Palgrave / edited by T. Hermes, N. Paulsen p. 129-147. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur