CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Business Relationships

David Ford ; Håkan Håkansson ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ivan Snehota
: John Wiley and Sons, 2003.
[Bok]


Denna post skapades 2006-10-13.
CPL Pubid: 2780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur