CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 275-370 GHz SIS Mixer for the APEX Telescope

Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
in “Proceedings of SPIE in Millimeter and Submillimeter Detectors for Astronomy II”, 23-25 June 2004, Glasgow, Scotland, United Kingdom, eds. J. Zmuidzinas, W. Holland, S. Withington, SPIE Vol. 5498 (2004), p. 140-148.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur