CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Noise and Low Power Consumption Cryogenic Amplifiers for Onsala and APEX Telescopes

Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Perez Robles (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
in “Proceedings of Gaas 2004”, 11-12 October 2004, Amsterdam, The Netherlands, Horizon House Publications Ltd p. 375-378. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Development of Cryogenic Low Noise 4-8 GHz HEMT Amplifier and its Advanced Characterization