CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EVN and MERLIN Observations of a Complete Sample of Ultra Luminous Infrared Galaxies

A. Polatidis ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Y. Pihlström
in Proceedings of "The Neutral ISM in Starburst Galaxies", Marstrand, June 2003, eds. Aalto S., Huettemeister S., Pedlar A., Astronomical Society of the Pacific Conf. Series, San Francisco p. 226-229. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur