CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Molecular Bar in the LINER NGC 5218

Evert Olsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; S. Hüttemeister
in Proceedings of "The Neutral ISM in Starburst Galaxies", Marstrand, June 2003, eds. Aalto S., Huettemeister S., Pedlar A., Astronomical Society of the Pacific Conf. Series, San Francisco p. 162-166. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur