CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large CO Ratio Variations in the NGC 2146

Eva Karlsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Per Bergman (Onsala Rymdobservatorium)
in Proceedings of "The Neutral ISM in Starburst Galaxies", Marstrand, June 2003, eds. Aalto S., Huettemeister S., Pedlar A., Astronomical Society of the Pacific Conf. Series, San Francisco p. 158-159. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur