CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO in M51

Gustaf Rydbeck (Onsala Rymdobservatorium) ; Magnus Thomasson (Onsala Rymdobservatorium) ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium) ; S. Hüttemeister
n Proceedings of "The Neutral ISM in Starburst Galaxies", Marstrand, June 2003, eds. Aalto S., Huettemeister S., Pedlar A., Astronomical Society of the Pacific Conf. Series, San Francisco p. 152-155. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2769

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur