CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling OH Megamasers in by Clumpy Starburst Rings

John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Rodrigo Parra (Onsala Rymdobservatorium)
in Proceedings of "The Neutral ISM in Starburst Galaxies", Marstrand, June 2003, eds. Aalto S., Huettemeister S., Pedlar A., Astronomical Society of the Pacific Conf. Series, San Francisco p. 191-194. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur