CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Neutral ISM in Starburst Galaxies, proceedings of a meeting held in Carlsten Fortress, Marstrand, Sweden 24-27 June 2003

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; S. Hüttemeister ; A. Pedlar
(2004)
[Bok, med redaktör]

Part of: Astronomical Society of the Pacific conference series, issn 1050-3390 ; v 320Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur