CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från skissandet till Virtual Reality. Ett semiotisk perspektiv

Saddek Rehal (Institutionen för arkitektur ; Institutionen för byggnadskonst)
Nordisk Arkitekturforskning, Vol 13, nr 4, Göteborg Vol. 13 (2000), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: virtual reality, GIS, semiotik, design,Denna post skapades 2007-03-14.
CPL Pubid: 27103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur