CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomens approach av participativa designprocesser

Saddek Rehal (Institutionen för arkitektur ; Institutionen för byggnadskonst)
not published (2001)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-03-14.
CPL Pubid: 27102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur