CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le processus de conception participatif: un processus de communication

Saddek Rehal (Institutionen för byggnadskonst)
Performances Humaines & Techniques, no 96, sept-oct 1998 (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: image, dialogue, participation, conception, design, processusDenna post skapades 2007-03-14. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 27101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur