CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Mass Transport Model for Drying Wood under Isothermal Conditions

John Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jonas Danvind
Drying Technology (1532-2300). Vol. 25 (2007), 3, p. 433-439.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

doi: 10.1080/07373930601183785Denna post skapades 2007-03-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 27094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur