CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of systematically varied nanoscale topography on the morphology of epithelial cells

Johan Brink (Institutionen för industriell dynamik) ; Ann-Sofie Andersson ; Ulf Lidberg ; Duncan Sutherland
IEEE Transactions on Nanobioscience Vol. 2 (2003), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-12. Senast ändrad 2013-01-30.
CPL Pubid: 27091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fysik
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur