CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of loads, Power Quality, Grid Interaction, Meteorological conditions and Power Performance of the first Swedish Offshore Wind Farm at Bockstigen

Göran Ronsten ; Sven-Erik Thor ; Hans Ganander ; Hjalmar Johansson ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi) ; Tomas Petru (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi) ; Hans Bergström
(OWEMES ´00), Syracuse, Italy, April 13-14, 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 2704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur