CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active Flicker Reduction from a Sea-based 2.5 MW Wind park Connected to a Weak Grid

Tomas Petru (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi)
2000 Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics (NORpie 2000), Aalborg, Denmark, June 13-16, 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 2702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur