CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of large sea-based wind parks- how much power electronics devices are needed in order to avoid power quality problems on the grid

Torbjörn Thiringer (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi)
IEEE-PES Summer Meeting, Seattle, USA,, Juny 16-20, 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 2701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur