CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of LCA Ð research needs and opportunities

Anne-Marie Tillman (COMESA, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
SETAC 14th Annual Meeting (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 2697

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur