CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of LCA activities in industry Ð a field study

Emma Rex (COMESA, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
SETAC 14th Annual Meeting (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2696

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur