CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensorless Vector Control and Instability Phenomena of Induction Motors

Rolf Ottersten (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi) ; Lennart Harnefors (Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi)
Prezeglad Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097). Vol. 80 (2004), 5, p. 476-483.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 2683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur