CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The abundance of HOC+ in diffuse clouds

H. Liszt ; R. Lucas ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Astronomy & Astrophysics Vol. 428 (2004), p. 117-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur