CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural development of nanocrystalline NiFe upon annealing

Uta Klement (Institutionen för materialteknik) ; Bagas Pujilaksono (Institutionen för materialteknik)
Proceedings of 15th International Congress on Electron Microscopy (ICEM15) p. 801-802. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: NiFe, electron microscopy, nanomaterials, grain growthDenna post skapades 2007-03-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur