CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RVE computations with error control and adaptivity: the power of duality

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Mechanics (0178-7675 ). Vol. 39 (2007), 5, p. 647-661.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 26567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur