CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A complex networks approach to urban growth.

Claes Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Koen Frenken ; Alexander Hellervik
Environment and Planning A Vol. 38 (2006), p. 1941-1964.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07.
CPL Pubid: 26561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur