CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A spatial network explanation for a hierarchy of urban power laws.

Claes Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Alexander Hellervik ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Physica A Vol. 345 (2005), 227,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26559

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur