CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urban growth from "first principles".

Claes Andersson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Steen Rasmussen ; R White
Physical Review E Vol. 67 (2002), p. 026204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur