CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urban settlement transitions

Claes Andersson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Steen Rasmussen ; R White
Environment and Planning B: Planning and Design Vol. 29 (2002), p. 841-865.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07.
CPL Pubid: 26555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur