CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling cities: The Los Alamos urban security initiative

Grant Heiken ; Greg A Valentine ; Michael Brown ; Steen Rasmussen ; Denise George ; Robert Greene ; Eric Jones ; Kim Olsen ; Claes Andersson (Institutionen för fysisk resursteori)
Public Works Management and Policy Vol. 4 (2000), 3, p. 198-212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 26554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur