CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the impact of temporal dynamics on land-use change modelling

Liu Xiaohang ; Claes Andersson (Institutionen för fysisk resursteori)
Computers, Environment and Urban Systems Vol. 28 (2004), p. 124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-07.
CPL Pubid: 26552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur