CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

cis- and trans-Bis(benzoylacetonato)pyridinecopper(II): co-crystallisation of isomers and reversible pyridine loss with retention of crystallinity

Anders Lennartson ; Mikael Håkansson ; Susan Jagner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
New Journal of Chemistry Vol. 31 (2007), p. 344-347.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Copper, isomers, crystal structure, co-crystallisation, loss of solvent, retention of crystallinityDenna post skapades 2007-03-06. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26550

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Koordinationskemi

Chalmers infrastruktur