CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational differential equations

Kenneth Eriksson ; Donald Estep ; Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Claes Johnson
: External organization, 1996. ISBN: 0-521-56312-7.
[Bok]


Denna post skapades 2007-03-06.
CPL Pubid: 26548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur