CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to adaptive methods for differential equations

Kenneth Eriksson ; Don Estep ; Peter Hansbo (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Claes Johnson
Acta Numerica p. 105-158. (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-06.
CPL Pubid: 26529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur