CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a class of non-linear viscoelasticity models with sensitivity assessment based on duality

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 69 (2007), 12, p. 2513-2537.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

doi: 10.1002/nme.1856Denna post skapades 2007-03-01. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 26504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Calibration of constitutive models with error control