CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of interfaces in silicone rubber

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878 ). Vol. 14 (2007), 1, p. 137 - 145 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-01. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 26503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Influence of Ageing on Material Properties at Interfaces in Composite Insulators