CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermoelectric performance of large single crystal clathrate Ba8Ga16Ge30

Ali Saramat (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
TWENTY-SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOELECTRICS p. 127-130. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: SR8GA16GE30 BA GE SRDenna post skapades 2007-02-26. Senast ändrad 2011-02-17.
CPL Pubid: 26499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur