CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large thermoelectric figure of merit at high temperature in Czochralski-grown clathrate Ba8Ga16Ge30

Ali Saramat (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Institutionen för kemi- och bioteknik)
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (0021-8979 ). Vol. 99 (2006), 2, p. 023708 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: THERMAL-CONDUCTIVITY SR8GA16GE30 BA8GA16SI30 BA8IN16SN30 SR BA GEDenna post skapades 2007-02-26.
CPL Pubid: 26498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur