CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En bit av informationssamhället

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg Vol. 14 (1987), 6, p. 1-7.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Databaser, värdering, letning, relevans, behandlingDenna post skapades 2007-02-25.
CPL Pubid: 26490

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur