CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kollektivtrafiken i Göteborg

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg Vol. 15 (1988), 8, p. 1-5.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: KollektivtrafikDenna post skapades 2007-02-25.
CPL Pubid: 26483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur