CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vår miljö - vad vet vi om den?

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg Vol. 15 (1988), 5, p. 1-7.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Teknik, miljöDenna post skapades 2007-02-25.
CPL Pubid: 26480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur