CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ny avdelning och ny inriktning på avdelning

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg Vol. 14 (1987), 9, p. 1-5.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Miljö och teknikDenna post skapades 2007-02-25.
CPL Pubid: 26475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur