CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional Microstructure of SrRuO3 Thin Films on SrTiO3 Substrates

Johan Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SrRuO3, SrTiO3, microstructure, TEM, HRTEM, thin films, interfacesDenna post skapades 2007-02-23.
CPL Pubid: 26468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-03-16
Tid: 10.15
Lokal: 10.15 Kollektorn, MC2, Chalmers