CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust tuning of PI and PID controllers

Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system)
IEEE Control Systems Magazine Vol. 26 (2006), 1, p. 55-69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: PID control, robust control, optimal controllers, tuning rules


Subheading: Using derivative actionb despite sensor noiseDenna post skapades 2007-02-22. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 26465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur