CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Documentation of environmental impact assessment, compatible with SPINE and ISO/TS 14048

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]

IMI-report 2002:1Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26460

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur