CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental information management in practice, using principles of total quality management

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Presented at the International Workshop on Quality of LCI Data, October 20 to 21, 2003, Karlsruhe, Germany (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26458

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur